Smart Shopping Campaigns w Google Ads czyli inteligentne kampanie produktowe

Od pewnego czasu reklamodawcy Google Ads mają nowe narzędzie do promocji. Są to inteligentne kampanie produktowe kompleksowo zarządzane przez system i uczenie maszynowe, oparte na interpretacji danych dla osiągnięcia założonych celów. Smart Shopping Campaigns, czyli kampanie SSC cechują się automatyczna obsługą  remarketingu dynamicznego oraz znacznie prostszą konfiguracją.

Można oczywiście zastanawiać się, czy inteligentne kampanie pozwalają na osiąganie lepszych rezultatów niż tradycyjne kampanie produktowe. Jak pokazują przykłady z różnych branż, kampanie SSC pomimo pewnej początkowej niestabilności wyników związanych z gromadzeniem danych, w końcówce osiągały stabilniejszy efekt i wysoki lub niższy, ale zwrot z nakładów na reklamę ROAS.

Inteligentne kampanie produktowe SSC

Zwykle w kampaniach Google Ads dzieje się tak, że droższe produkty zwiększają szansę na skuteczność i lepsze rezultaty działań. Analizy kampanii SSC pokazują, że zwrot nakładów na reklamę jest ściśle powiązany z wartością koszyka. Wygląda też na to, że dłuższe kampanie SSC pozwalają na generowanie lepszych rezultatów. Wiąże się to z koniecznością zgromadzenia przez system większej ilości danych dla wyboru właściwych odbiorców, którym reklamy są prezentowane.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że jak pokazują przykładowe kampanie SSC, jeśli wcześniej w danym sklepie prowadzono tradycyjne kampanie reklamowe Google Ads, SSC już na początku miały sporo danych dotyczących konwersji. Jednak jeśli mamy włączone kilka różnych konwersji, uczenie maszynowe może pobierać niemiarodajne dane, co może skutkować niekorzystnymi wynikami. Najlepiej przy kampanii SSC wybrać odpowiednią konwersję, która będzie dla algorytmu źródłem danych służących optymalizacji.

Inteligentne kampanie produktowe osiągają według przykładów różne wyniki zależnie od zastosowanego modelu atrybucji. Zmiana z jednego modelu na inny może powodować spadek wyników, lub przeciwnie ich wzrost. Należy więc to indywidualnie dopasować do kampanii.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *