Rozszerzenia objaśnień

Rozszerzenia objaśnień

Reklamodawcy Google Ads mogą korzystać z narzędzia zwanego rozszerzeniem objaśnień, które może wpływać na wyższą pozycję reklamy. Jest to wynikiem jej lepszej oceny w aukcji, dodatkowo rozszerzenie objaśnień umożliwia zwiększenie treści reklamy.

Zastosowanie rozszerzenia objaśnień powiększa CTR dzięki poprawie widoczności reklamy, wynikającej ze zwiększenie miejsca zajmowanego przez reklamę w wyszukiwarce.

Objaśnienia dodawane są do grup reklam, danej kampanii lub całego konta, maksimum to 25 znaków i 4 objaśnienia. Pozwala to na zróżnicowanie objaśnień odnoszących się do oferty całościowej lub jej konkretnych elementów oraz przekazanie użytkownikom krótko i zwięźle szczegółowych informacji o firmie, ofercie, produktach czy usługach.

Rozszerzenie objaśnień na poziomie konta wyświetli się do wszystkich reklam, powinno nawiązywać do firmy całościowo. Kiedy dodamy rozszerzenia na poziomie grupy reklam i kampanii, które pozwalają na wyróżnienie opcji związanej z częścią oferty, główne się nie wyświetli.

Rozszerzenia objaśnień to możliwość zaprezentowania walorów produktów, usług i oferty. Najlepiej dostosować je do specyfiki branży, czyli używać zalet, które wiążą się z profilem działalności. Może to być swego rodzaju hasło promocyjne związane z usługami i ofertą, do której odnosi się rozszerzenie linków.

Treść zawarta w rozszerzeniu objaśnień musi różnić się od tej w reklamie i innych rozszerzeniach. Może to być ich uzupełnienie w przypadku jednoczesnego wyświetlania. Ważne, żeby nie stosować ogólników i podawać konkretne oraz szczegółowe informacje.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *