Czym jest Google Tag Manager

Analiza stron internetowych przy użyciu dostępnych w Google narzędzi jest dużo bardziej skuteczna. Lepszą wydajność i rezultaty analityki można osiągnąć stosując Google Analytics, jednak najlepiej w połączeniu z Google Tag Manager.

Analityka stron internetowych dostarcza szereg istotnych informacji pomagających w ulepszeniu ich działania. Zbieranie i analiza danych związanych z funkcjonowaniem witryny może wpływać na poprawę jej wydajności i pożyteczności oraz na wartość współczynników konwersji. Analityka strony wskaże funkcje nie użyteczne dla internautów. Wszystko to służy ulepszeniu strony i zwiększa zadowolenie klientów, wspierając pozyskiwanie nowych.

Google Tag Manager czyli GTM to całkowicie darmowe i pomocne narzędzie, które umożliwia zbieranie danych analitycznych ze stron internetowych i gromadzenie ich w jednym miejscu. Menedżer tagów Google ułatwia tagowanie i oferuje wiele prostych w użyciu funkcji analitycznych. Jednak GTM najlepiej stosować łącznie z Google Analytics, umożliwia on przesyłanie do GA zebranych informacji, zdarzeń i danych analitycznych, które nie są przez niego w założeniu obserwowane.

Google Analytics czy Google Tag Manager

Te dwa narzędzia służące analityce wykazują różnice w działaniu, jednak wynika to z faktu, że do czego innego są przeznaczone. Oba uzupełniają swoje działanie, Google Tag Manager zbiera dane, zdarzenia i informacje ze stron internetowych, które są przesyłane do Google Analytics i wtedy analizowane. GTM ma możliwość wyboru bardziej szczegółowych informacji oraz nietypowych rozmiarów, co dobrze uzupełnia ustawienia analityki Google Analytics.

Darmowe narzędzie analityczne Google Tag Manager działając wspólnie z GA upraszcza generowanie danych i informacji, których GA nie zbiera. Można w ten sposób obserwować wszystko, co jest wykonywane przez użytkowników strony internetowej, włącznie z przesłanymi materiałami. GTM umożliwia zminimalizowanie potrzeby skorzystania z usług dodatkowych programistów.

Google Tag Manager

Google Tag Manager jest prosty w użyciu nawet dla osób nie znających się dobrze na kodowaniu. Pozwala na samodzielne dodanie na analizowaną stronę fragmentów kodu, czego wymaga śledzenie konwersji. Pozwala również na uniknięcie z korzystania z usług programisty gdy trzeba dokonać zmian w kodzie, które wiążą się z dodaniem w plikach szablonu strony.

Menedżer tagów Google może wysyłać dane i informacje także do innych niż GA narzędzi analitycznych i umożliwia dodanie do strony tagi remarketingowe i szybką ich edycję.

GTM złożony jest z kontenerów, reguł, zmiennych i tagów.

Menedżer tagów Google

Kontenery stanowią zawartość konta GTM, może ich być więcej na jednym koncie. Najlepiej jednak konkretny kontener używać do jednej, danej strony do znajdowania zmiennych czy tagów. Można tworzyć na podglądzie odrębne kontenery choćby dla pewnych domen strony i publikować je opcją przesłania.

Warstwa danych wdrożona razem z GTM sprawia, że Menedżer tagów Google działa lepiej, co wpływa na większą elastyczność i nośność oraz wdrażanie danych. Warstwa danych przechowuje informacje, które GTM wykorzystuje, ale też przesyła do innych narzędzi analitycznych.

Tagi to część kodu, który jest używany do przesyłania danych do GA lub narzędzi analitycznych innych obserwowanych firm. Tagi umożliwiają pobieranie informacji z witryn i wprowadzanie na nich zmian, ułatwiają konfigurację ponieważ nie potrzeba wprowadzać poszczególnych kodów odrębnie w plikach strony.

Wyzwalacze zwane regułami to element Google Tag Managera, który wykrywa zdarzenia na stronie i sygnalizuje zbieranie informacji. Dla obserwowania akcji dzięki wyzwalaczowi wybrany tag jest uruchamiany. Są różne wyzwalacze, mogą służyć zbieraniu różnych zdarzeń i danych. Ich działanie jest inicjowane poprzez działania użytkowania na stronie.

Zmienne pozwalają na bardziej szczegółowe określenie działań, reguł i tagów, co pozwala też na dokładniejsze zbieranie konkretnych informacji. Zmienne Google Tag Manager używa do zweryfikowania czy warunek wyzwalacza jest spełniony. Zmienne są wbudowane w GTM, ale można określić własne. Służą przesyłaniu precyzyjnych informacji oraz obserwowaniu najważniejszych danych i zdarzeń na stronie internetowej.

Wszystkie trzy elementy Google Tag Managera w połączeniu umożliwiają otrzymywanie maksymalnie szczegółowych informacji, które są przydatne dla działań marketingowych oraz dla polepszenia użyteczności strony.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *